ימי ים לילדים פלסטינים

קבוצת נשים, מפעילה ימי כיף לילדים פלסטינים בחוף הים של בת ים – מבוסס על תרומות ומתנדבים